Osaamisvalmennus

Onnistumisen iloa ja säästettyä aikaa.

Kun laitteet ja ohjelmistot ovat kunnossa, mutta niitä ei osata käyttää, työaikaa menee hukkaan. Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan hukkaan voi valua jopa 30 minuuttia arvokasta työaikaa henkilöä kohden -joka päivä. Tämä vastaa 8% työajasta, siis lähes kaksi työpäivää kuukaudessa. Jo palkkakustannuksina tämä tekee tuhansia euroja vuodessa.

Elmolla on ratkaisu. Osaamisvalmennus on palvelukokonaisuus, jossa kehitetään työntekijöiden IT –taitoja. Osio osiolta. Liikkeelle lähdetään oman osaamisen kartoituksesta, jonka pohjalta jokaiselle räätälöidään henkilökohtainen koulutuspolku.

Valmennukseen voi osallistua kun se itselle parhaiten sopii ja aiemmin hukattu työaika saadaan pikaisesti puristettua pienemmäksi, työtyytyväisyyden ja viihtyvyyden kasvusta puhumattakaan.

Onnistumisen iloa