Kirkkaasti läpi ISO 27001-sertifikaatin vuosiauditoinnista

Elmolle myönnettiin vuonna 2019 hallinnollisen tietoturvan, eurooppalaisen ISO/IEC 27001-standardin mukainen, -sertifikaatti. Sertifikaatti ei ole kerran saavutettu etu, vaan sen säilyttäminen edellyttää tietoturvan jatkuvaa kehittämistä sekä vuosittaista uudelleen auditointia.

Kesäkuun 2021 alussa tehdyn uudelleen auditoinnin hoiti Kiwa Inspecta. Elmo läpäisi auditoinnin kirkkaasti eikä siinä löytynyt yhtäkään tietoturvan poikkeamaa.

Sertifiointihanke on kaikkineen ollut Elmolle pitkä prosessi ja työtä sen eteen tehdään päivittäin.

  • Meidän kokoisilla taloilla ei ISO 27001 -sertifikaatteja juuri ole, joten kyseessä on selvä kilpailuetu. Elmon sertifikaatti on antanut meille valmiudet auttaa myös asiakkaitamme heidän omissa tietoturvan prosesseissaan ja liiketoiminnalle optimoitujen tietoturvaratkaisujen rakentamisessa, Elmon asiakaskokemusarkkitehti ja tietoturvapäällikkö Mikko Saarenpää toteaa.

Elmon kaikki toiminta niin sisäisesti kuin palvelutuotannon osalta on ISO 27001 -tiedoturvastandardin mukaista. Tietoturva-asioissa ei kuitenkaan ole valmista maailmaa tai yhtä ratkaisua kaikille.

Kahvimuki
Elmolle on myönnetty ISO 27001 -sertifikaatti
  • Tietoturvan hallinnan kehittäminen on jatkuvaa ja Elmolla siihen osallistuu koko henkilöstö. Sertifikaattia vasten pystymme analysoimaan asiakkaidemme tietoturvaa ja rakentamaan jokaisen liiketoiminnalle optimoidun mallin taata tietoturva.

Mikä ISO27001?

Sertifikaatti myönnetään standardin asettamat tietoturvan hallintavaatimukset täyttäville yrityksille. Auditoinnin läpäistäkseen yrityksen on osoitettava toimivansa tietoturvan hallintajärjestelmän mukaisesti, jossa on kattavasti määritetty prosessit, toimintatavat, välineet ja ohjeet, joilla tietoturva taataan tietoteknisesti ja toiminnallisesti.

Voisimmeko auttaa yritystäsi? Lue lisää Hallinnollisesta tietoturvasta.

Tehdäänkö yrityksestäsi parempi?